Programma 2021-2022

 

Zaterdag 8 januari 2022 – Westerse Maanhuizen – De Manzils

Door Oscar Hofman

In deze workshop zal een onderwerp aan de orde komen dat in de Westerse astrologie verloren leek: de “Arabische” (Westerse) Maanhuizen. De Maanhuizen zijn sterk verbonden met de zichtbare vaste sterren en de constellaties, maar ze hebben hun eigen speciale karakter. Op basis van de Maanhuizen kan in de radix het mythische kernverhaal worden bepaald, wat vaak duidelijk in een leven is terug te zien. De Maanhuizen kunnen echter ook  heel goed als voorspellingsinstrument worden ingezet.

Aanvang 13:30 via de “Skypegroep BAG Workshops”

Zaterdag 12 maart 2022  –  De dwads in de horoscoop

Door Zus Luyckx

Zus heeft de voorbije jaren Nederland en in mindere mate Vlaanderen rond gereisd om te spreken over de Dwads. In die lezingen is zij nooit verder gekomen dan uit te leggen wat een Dwad is, hoe je een Dwad opbouwt en hoe je een Dwad interpreteert.
Deze werkwijze is te vinden in haar  boek. De Dwads: ZO hard als Staal, zo concreet als Stenen.
Er is namelijk een grote stap te zetten tussen het interpreteren van een Dwad  en het toepassen ervan in de interpretatie van een radix.

In deze lezing wil Zus proberen om die stap te zetten. Zij wil graag haar bezieling overbrengen om de lezer uit te nodigen in haar speeltuin met toverbollen. Haar Zon staat in de Dwad Tweelingen/Waterman/Vissen

Spelen = Tweelingen

Bezieling = Vissen

Al naar gelang de Corona-situatie op locatie in Ons Trefpunt OF via Skype, nader bericht volgt nog, aanvang 13:30.

Zaterdag 21 Mei  2022 De Elementen in de Chinese Traditie

Door Susanne van ‘t Hoff

Qi is het basisfundament in de Chinese geneeskunde. Alles in het universum bestaat uit Qi,  alle fenomenen in ons universum mens, dier en planten zijn differentiaties van deze Qi. Uit deze filosofie bestaan er verschillende raamwerken van waaruit je kunt werken.

De Wu Xing [de vijf bewegingen van qi ]  is  er daar een van. Elk element heeft zijn individuele eigenschappen en  staat in verbinding met de andere elementen. Deze onderlinge afhankelijkheid maakt een holistische visie mogelijk, Elk element heeft een orgaan met de bijbehorende emotionele, mentale, spirituele en fysieke aspecten.

Maar ook hoort er en meridiaan, een klank, een geur,een  planeet, een smaak en een kleur bij. Zo is er een compleet raamwerk ontwikkelt waarin alles zij plaats heeft en wij instaat zijn om vanuit deze filosofie holistisch te kijken naar de mens als geheel in relatie tot al het andere.

Op locatie in Ons Trefpunt in Rosmalen, aanvang 13:30.

10 September 2022 Klassieke Uurhoekastrologie –  door Martine Reinaert

In de klassieke astrologie is het traditie om te beginnen met uurhoekastrologie. De opleiding uurhoekastrologie vergelijk ik met de lagere school: zoals je in het basisonderwijs leert lezen en schrijven zo leer je via uurhoek de basistechnieken om een horoscoop te duiden.  Maar, gemakkelijk is uurhoekastrologie niet. Het vergt heel wat moed en volharding om deze kennis onder de knie te krijgen. Maar eens je de logica van de taal der planeten begrijpt, gaat er een wonderlijke wereld open en kom je tot een dialoog met de kosmos.

Astrologen5

Mijn interesse voor astrologie dateert van 1985. Sedert 2006 is het expliciet de klassieke astrologie die mij boeit. Ik geef reeds vele jaren les in Gent waar ik mijn eigen centrum heb. In september 2020 heb ik het boek ‘De kosmos spreekt’ uitgegeven waarin de theorie en de praktijk van uurhoekastrologie uitvoerig aan bod komt.

Op locatie in Ons Trefpunt, aanvang 13:30.

Zaterdag 12 November 2022

Cheiron, op zoek naar je innerlijke heelmeester, door Jan Tennebroek.

Op locatie in Ons Trefpunt, aanvang 13:30.

Zaterdag 21 Januari 2023

Firdaria en profecties, door Oscar Hofman

Firdaria en profecties zijn twee eenvoudige maar zeer effectieve voorspellingstechnieken die in de moderne astrologie in de vergetelheid  zijn geraakt. Ze zijn echter herontdekt door de klassieke astrologie en blijken uitermate goed te werken. Met behulp van de Firdaria kun je het leven snel en simpel indelen in negen fasen met een specifiek karakter, met behulp van profecties kun je elk jaar (en zelfs elke maand) beschrijven zonder progressies of solaren te maken. Een verrijking voor iedere astroloog!

Op locatie in ons Trefpunt, aanvang 13:30, ook te volgen via de Skypegroep “‘BAG Workshops”.

Zaterdag 11 maart 2023

Pluto in Waterman – door Menno Noordervliet

Op 24 maart  2023 komt Pluto in Waterman en staat daar tot 19 januari 2044..Voor ons een uitdaging om ons daartoe te verhouden en zijn lessen te leren. Ik denkt dat deze tijd de Franse revolutie van 1789 gaat spiegelen. Die revolutie is niet afgemaakt. De oorlog in Oekraïne is daar een goed voorbeeld van.

De grote politieke omwenteling aan het einde van de achttiende eeuw, waarbij de macht van de adel en de geestelijkheid massaal werd teruggedrongen, ging gepaard met veel gewelddadigheden. Sindsdien is er in de wereld aandacht voor het bekende motto liberté, egalité, fraternité ofwel: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze spreuk en de ideeën  daarachter hebben in de westerse wereld bijgedragen aan de afschaffing van de dictatuur en de erkenning van de mensenrechten.

Hoe interpreteren we dan voor de toekomst ,vrijheid gelijkheid en broederschap in het licht van Pluto in Waterman? In deze lezing gaan we daarna kijken.

Menno Noordervliet is een astroloog in hart en nieren die al vanaf zijn studie tijd sociale psychologie en pedagogie aan de UvA zich tevens verdiept heeft in astrologie. Hij heeft veel ervaring opgedaan met cliënten in een eigen psychotherapeutische praktijk, in de gezondheidszorg en het vormingswerk. Vanaf 1994 verzorgt hij ook astrologische consulten en groepssessies in het bedrijfsleven.

Op locatie in Ons Trefpunt, aanvang 13:30.

Zaterdag 13 Mei 2023

Het twaalfde Huis en de Daimon door Lynn Bell

De lezing is in het Engels met vertaling in het Nederlands

Lynn Bell is al meer dan vier decennia astroloog, met een archetypische, psychologische en spirituele benadering van  de astrologie, haar werk aan de daimon komt voort uit een langdurige interesse in de joys van de planeten. Ze is al lange tijd tutor voor de CPA in Londen, geeft online les voor Astrology University en MISPA. Ze schreef over familiepatronen in haar boek Planetary Threads. Haar klassieke boek over Solar Returns, Cycles of Light, is zojuist opnieuw gepubliceerd, samen met een reeks webinars over hetzelfde thema.  www.lynnbellastrology.com

Op locatie in Ons Trefpunt en Online, aanvang 13:30.