Programma 2023-2024

Zaterdag 21 Januari 2023

Firdaria en profecties, door Oscar Hofman

Firdaria en profecties zijn twee eenvoudige maar zeer effectieve voorspellingstechnieken die in de moderne astrologie in de vergetelheid  zijn geraakt. Ze zijn echter herontdekt door de klassieke astrologie en blijken uitermate goed te werken. Met behulp van de Firdaria kun je het leven snel en simpel indelen in negen fasen met een specifiek karakter, met behulp van profecties kun je elk jaar (en zelfs elke maand) beschrijven zonder progressies of solaren te maken. Een verrijking voor iedere astroloog!

Op locatie in ons Trefpunt, aanvang 13:30, ook te volgen via de Skypegroep “‘BAG Workshops”.

Zaterdag 11 maart 2023

Pluto in Waterman – door Menno Noordervliet

Op 24 maart  2023 komt Pluto in Waterman en staat daar tot 19 januari 2044..Voor ons een uitdaging om ons daartoe te verhouden en zijn lessen te leren. Ik denkt dat deze tijd de Franse revolutie van 1789 gaat spiegelen. Die revolutie is niet afgemaakt. De oorlog in Oekraïne is daar een goed voorbeeld van.

De grote politieke omwenteling aan het einde van de achttiende eeuw, waarbij de macht van de adel en de geestelijkheid massaal werd teruggedrongen, ging gepaard met veel gewelddadigheden. Sindsdien is er in de wereld aandacht voor het bekende motto liberté, egalité, fraternité ofwel: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze spreuk en de ideeën  daarachter hebben in de westerse wereld bijgedragen aan de afschaffing van de dictatuur en de erkenning van de mensenrechten.

Hoe interpreteren we dan voor de toekomst ,vrijheid gelijkheid en broederschap in het licht van Pluto in Waterman? In deze lezing gaan we daarna kijken.

Menno Noordervliet is een astroloog in hart en nieren die al vanaf zijn studie tijd sociale psychologie en pedagogie aan de UvA zich tevens verdiept heeft in astrologie. Hij heeft veel ervaring opgedaan met cliënten in een eigen psychotherapeutische praktijk, in de gezondheidszorg en het vormingswerk. Vanaf 1994 verzorgt hij ook astrologische consulten en groepssessies in het bedrijfsleven.

Op locatie in Ons Trefpunt, aanvang 13:30.

Zaterdag 13 Mei 2023

Het twaalfde Huis en de Daimon door Lynn Bell

De lezing is in het Engels met vertaling in het Nederlands

Lynn Bell is al meer dan vier decennia astroloog, met een archetypische, psychologische en spirituele benadering van  de astrologie, haar werk aan de daimon komt voort uit een langdurige interesse in de joys van de planeten. Ze is al lange tijd tutor voor de CPA in Londen, geeft online les voor Astrology University en MISPA. Ze schreef over familiepatronen in haar boek Planetary Threads. Haar klassieke boek over Solar Returns, Cycles of Light, is zojuist opnieuw gepubliceerd, samen met een reeks webinars over hetzelfde thema.  www.lynnbellastrology.com

Op locatie in Ons Trefpunt en Online, aanvang 13:30.

Zaterdag 9 September 2023

Planeetkrachten als Beeldende Kunsttaal

– Door Frits Bolk – aanvang 14:00 in Ons Trefpunt en online via de Skype-groep “BAG WORKSHOPS”

In deze kunstdialezing gaan we zien hoe de beeldtaal van de planeetkrachten in de schilder- en beeldhouwkunst verschillend uitwerken. We gaan zien hoe een kunstenaar beeldhouwt en waarom hij schildert zoals hij schildert.

Een keuze:

Een sterk geplaatste Mercurius werkt graag met de lijn en zoekt het tekenachtige, de  variatie en de beweeglijke  verspreiding over het beeldvlak, denk aan Paul Klee, M.C.Escher en Jackson Pollock. Uranus experimenteert en doorbreekt het beeldvlak bij de kubistische George Braque, hij zoekt het onconventionele, originele  zoals  we ook in het werk van Fernando Botero, Pablo Picasso en Francis Bacon kunnen zien .

De beeldtaal van Neptunus is sfeervol, vaker dromerig,verfijnd en sensitief, zie het werk van Fernand Khnopff, Pierre Bonnard en Pierre A. Renoir. Ponerende, actieve vormen vinden we bij een sterke Marsuiting, denk aan Michelangelo, Willem de Kooning, Oscar Kokoschka en de scherpe en puntige hoeken bij Ernst L. Kirchner. Venus is weer lieflijker innemender en gracieuzer dan de dynamische Mars zoals te zien is bij Raphaël, Francois Boucher en de beeldhouwer Antonio Canova. Saturnus houdt o.a. van onopgesmuktheid, Jupiter van expansieve landschappen en Pluto van een intense, verborgen weergave. Vele klassieke en moderne kunstenaars passeren de revue.

 Over Frits Bolk

Frits is beeldend coach en astroloog. Al jaren heeft hij een studie gemaakt van de relatie tussen de beeldende kunst en de astrologie. Diverse astrologische scholen heeft hij gevolgd. Hij gaf creatieve therapie aan B-verpleging in de psychiatrie en gaf les op zijn eigen atelieropleiding Kunsttherapie op astrologische basis. Verder studies zijn kunstgeschiedenis, kunstzinnige therapie, tekeningen interpretaties, filosofie, gnosis, esoterie, theosofie e.a. Hij houdt van een bredere geestelijke oriëntatie. Meerdere en artikelen  cursussen kun je vinden op:

www.atelierdedierenriem.nl

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.

Zaterdag 11 November 2023

Aspectenpatroenn in de geboortehoroscoop, door Cees Jansen.

Aspecten tussen horoscoopfactoren worden vaak los van elkaar geduid als min of meer statische eigenschappen. Indien drie of meer horoscoopfactoren (lichten, planeten, punten) met elkaar in aspect staan, zijn er geometrische figuren in de horoscoop zichtbaar, driehoeken, vierhoeken, enz. Deze geometrische figuren worden aspectenpatronen genoemd. Aspectenpatronen geven inzicht in dynamische processen die zich in het leven manifesteren.

Cees heeft een wetenschappelijke opleiding en werkte als cryptoloog (geheimschriftdeskundige) bij onder meer Philips en de Technische Universiteit Eindhoven. In 1976 maakte hij voor het eerst kennis met de astrologie. Na zijn tweede Saturnus terugkeer in 2012 werden astrologie en metafysica de belangrijkste gebieden van studie, onderzoek en werkzaamheden. Cees volgde de opleiding Spiritualiteit en Zingeving aan de HGU, een cursus bij Bastiaan van Wingerden en de Aurora-opleiding van Menno Noordervliet en George Bode. Cees is lid van de VZLA, de AVN en de NVWOA en heeft een astrologiepraktijk: Astroluz. Zijn website: ceesjansen.nl

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.

13 januari 2024

De praktijk van de Medische Astrologie.  – Door Pieter Kuiper

Het grote punt in de astrologie is dat we bijna altijd een enorm aantal gegevens hebben waar we vaak maar moeilijk de belangrijkste accenten uit kunnen halen om ons een duidelijk beeld te vormen van een geboortehoroscoop of van een ander willekeurig tijdstip m.b.v. transits en progressies.

Dat geldt net zo voor de Medische Astrologie en vooral voor een astrologische diagnose.De duidelijkheid neemt toe naarmate we de achtergrond van klachten tot de essentie terug kunnen brengen. Hoe eenvoudiger die diagnose is hoe makkelijker ook de uitleg.De ervaring leert dat we vaak in een teveel aan details verstrikt raken.

Tijdens de lezing zullen we aan de hand van een aantal voorbeeldhoroscopen zien welke ‘parameters’ in de medische astrologie belangrijk zijn en herhaaldelijk terugkomen. Zo mogelijk is er ook gelegenheid om van 1 of 2 deelnemers een specifieke situatie als levend voorbeeld te bekijken.

Over Pieter Kuiper

Pieter Kuiper (1944) studeerde psychologie voordat hij begon met een studie astrologie in 1969 bij Mellie Uyldert. Van haar leerde hij vooral het belang van het onderscheid tussen in- en uitgaande aspecten in de astrologie.

Tegelijk reisde hij vele jaren naar andere landen (o.a. Duitsland en Engeland) om daar jaarlijkse congressen te bezoeken. Tegelijk gaf hij ook cursussen in astrologie en verzorgde in de 70-er jaren vele lessen in Medische Astrologie aan enkele Academies voor Natuurgeneeskunde. Om ook praktisch iets te kunnen doen aan klachten begon hij in 1973 een opleiding Homeopathie in Utrecht en Hilversum en heeft in de 80er en 90er jaren veel les gegeven in homeopathie in binnen- en buitenland.

Sinds 1975 heeft hij ook een homeopathiepraktijk in Bussum en praktiseert nog steeds.

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.

Zaterdag 9 maart 2024

Familie-astrologie, door Threes Brouwers

In deze lezing wil ik graag verslag doen van het onderzoek dat ik vele jaren geleden hield naar familieastrologie.

Het gaat om 3 families waarin een bepaald thema opviel en wat ik in de horoscopen van zoveel mogelijk deelnemers heb onderzocht. Vaak gaat het daarbij om horoscopen waarvan geen tijd bekend is. Dat het thema echter nog duidelijker in de horoscoop zit als dat wel het geval is, onderstreept het belang van de huisheren.
Over het algemeen kan men stellen dat uit het gehele onderzoek een behoorlijk objectief bewijs voor de werking van astrologie naar voren komt. Maar eveneens zal blijken dat het helemaal niet zo gek is om hetzelfde thema te zoeken in het hele astrologische principe, zoals ook door de methode van de bekrachtigingen wordt gedaan.
Graag zal ik dit alles tijdens mijn lezing verder uitleggen en aantonen.

Over Threes Brouwers

Threes Brouwers is in de jaren 80 opgeleid als psychologisch astrologe en sindsdien daarin werkzaam. Naast naast consulten die Threes graag geeft, is ze vooral in het astrologie-onderwijs werkzaam. Momenteel beheert Threes nog steeds de erkende opleiding Nekya. Echter is ze die sinds enkele jaren geleidelijk aan het afbouwen, “omdat ik zo langzamerhand met pensioen ga”, laat ze weten.

Maar de lezingen en consulten blijf ze doen, “omdat het leuk en zinvol is mensen te begeleiden en de weg te wijzen op hun reis naar zichzelf” geeft ze aan.

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.

Zaterdag 11 mei 2024

De Huizensystemen, door Jan Kamperbeek

Astrologische huizen zijn niet zo moeilijk te begrijpen als het soms lijkt. Ook zonder wiskundige formules en complexe astronomie kun je duidelijk maken wat huizen voorstellen. Toch is er op dit gebied veel onbegrip tussen astrologen. Inmiddels kennen we meer dan 70 huizen systemen met onderling enorme verschillen.

Hoe vind je als astroloog je weg in deze materie? Dat kan door om je heen te kijken en de horoscoop aan de hemel te visualiseren. De technische details heb je alleen voor de berekening nodig; niet voor het begrijpen van de huizen. In deze presentatie leer je de basisprincipes van astrologische huizen.

Je krijgt een overzicht van de verschillende kenmerken van huizen en we kijken hoe dit uitpakt voor de belangrijkste systemen. We noemen voordelen en nadelen maar maken geen (definitieve) keuze. Wel kijken we naar de manieren waarop je zelf tot een keuze kunt komen.

Over Jan Kampherbeek

Jan is programmeur en inmiddels gepensioneerd. In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw was hij eindredacteur van Spica, een astrologisch kwartaalblad, hij schreef een horoscopen compendium ‘Cirkels’ en één van de eerste computerprogramma’s voor astrologie. Teleurgesteld door slechte onderzoeksresultaten stopte hij in 1986 met astrologie. Hij schreef daarna enkele boeken over Internet en het maken van websites.

Bijna 20 jaar later pakt hij de studie van astrologie weer op. De focus ligt op astronomie en historie van de astrologie en op de methodologie van astrologisch onderzoek. Momenteel werkt hij aan het programma ‘Enigma’ dat is gericht op astrologisch onderzoek.

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.

Zaterdag 14 September 2024

Secundaire progressies, door Peter Saarloos

Secundaire progressies worden gebruikt om vooruit of terug te kijken in het leven van de horoscoopeigenaar. Hoewel dit systeem niet door alle astrologen wordt toegepast zijn er elementen van de secundaire progressies die heel kenmerkend kunnen zijn in een mensenleven, met name de secundaire (nieuwe en volle) maanfasen. In deze lezing legt Peter de basis uit van het secundaire progressiesysteem en vervolgens de beweging van de secundaire zon en maan en het samenspel tussen deze twee belangrijke lichten.

Over Peter Saarloos

Peter verzorgt onder de naam van Opleidingscentrum Ishtar inmiddels meer dan 25 jaar een vijfjarige (online) opleiding astrologie in Zoetermeer. Hierbij werkt hij vanuit een combinatie met de psychologische en spirituele astrologie. Verder geeft Peter onder de naam van Uitgeverij Hajefa de astrologische agenda, de maankalender en boeken uit op het gebied van astrologie en spiritualiteit.

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.