Programma 2024-2025

Jaar 2023

Firdaria en profecties – door Oscar Hofman

Pluto in Waterman – door Menno Noordervliet

Het twaalfde Huis en de Daimon – door Lynn Bell

Planeetkrachten als Beeldende Kunsttaal – door Frits Bolk

Aspectenpatronen in de geboortehoroscoop – door Cees Jansen.

Jaar 2024

De praktijk van de Medische Astrologie – door Pieter Kuiper

Familie-astrologie- door Threes Brouwers

Zaterdag 11 mei 2024

De Huizensystemen, door Jan Kamperbeek

Astrologische huizen zijn niet zo moeilijk te begrijpen als het soms lijkt. Ook zonder wiskundige formules en complexe astronomie kun je duidelijk maken wat huizen voorstellen. Toch is er op dit gebied veel onbegrip tussen astrologen. Inmiddels kennen we meer dan 70 huizen systemen met onderling enorme verschillen.

Hoe vind je als astroloog je weg in deze materie? Dat kan door om je heen te kijken en de horoscoop aan de hemel te visualiseren. De technische details heb je alleen voor de berekening nodig; niet voor het begrijpen van de huizen. In deze presentatie leer je de basisprincipes van astrologische huizen.

Je krijgt een overzicht van de verschillende kenmerken van huizen en we kijken hoe dit uitpakt voor de belangrijkste systemen. We noemen voordelen en nadelen maar maken geen (definitieve) keuze. Wel kijken we naar de manieren waarop je zelf tot een keuze kunt komen.

Over Jan Kampherbeek

Jan is programmeur en inmiddels gepensioneerd. In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw was hij eindredacteur van Spica, een astrologisch kwartaalblad, hij schreef een horoscopen compendium ‘Cirkels’ en één van de eerste computerprogramma’s voor astrologie. Teleurgesteld door slechte onderzoeksresultaten stopte hij in 1986 met astrologie. Hij schreef daarna enkele boeken over Internet en het maken van websites.

Bijna 20 jaar later pakt hij de studie van astrologie weer op. De focus ligt op astronomie en historie van de astrologie en op de methodologie van astrologisch onderzoek. Momenteel werkt hij aan het programma ‘Enigma’ dat is gericht op astrologisch onderzoek.

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.

Zaterdag 14 September 2024

Secundaire progressies, door Peter Saarloos

Secundaire progressies worden gebruikt om vooruit of terug te kijken in het leven van de horoscoopeigenaar. Hoewel dit systeem niet door alle astrologen wordt toegepast zijn er elementen van de secundaire progressies die heel kenmerkend kunnen zijn in een mensenleven, met name de secundaire (nieuwe en volle) maanfasen. In deze lezing legt Peter de basis uit van het secundaire progressiesysteem en vervolgens de beweging van de secundaire zon en maan en het samenspel tussen deze twee belangrijke lichten.

Over Peter Saarloos

Peter verzorgt onder de naam van Opleidingscentrum Ishtar inmiddels meer dan 25 jaar een vijfjarige (online) opleiding astrologie in Zoetermeer. Hierbij werkt hij vanuit een combinatie met de psychologische en spirituele astrologie. Verder geeft Peter onder de naam van Uitgeverij Hajefa de astrologische agenda, de maankalender en boeken uit op het gebied van astrologie en spiritualiteit.

Op locatie in Ons Trefpunt en online via Skype BAG WORKSHOPS, aanvang 14:00.

Zaterdag 9 november 2024

Prenatale fase/ logaritmische tijdschaal, door Truus van Leeuwen

 

Jaar 2025

Zaterdag 18 januari 2025

N.t.b.

 

Zaterdag 15 maart 2025

Het Venus-Ster-Punt, de klok van de ‘liefde’: door Diny Dirkx

Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van het zonnestelsel.    Zoals algemeen bekend staat Venus o.a. symbool voor liefde, schoonheid, vruchtbaarheid, comfort, aantrekkingskracht en niet te vergeten de behoefte om zich te verenigen met anderen.                                                 Vanaf de aarde gezien is venus, op de zon en de maan na, de meest heldere planeet aan de hemel.   Wanneer we de cyclus tussen zon en venus bekijken, dan beschrijven ze sámen vanaf de aarde gezien een pentagram aan de hemel. https://www.youtube.com/shorts/7slNI08svAQ

Het is deze harmonieuze dans van de zon met venus, die een geheel eigen invloed uitoefent op ieders persoonlijke leven maar eveneens van invloed is op de evolutionaire ontwikkeling van het collectief. Wát voor invloed dat is, daar gaan we tijdens deze middag uitgebreid aandacht aan besteden.

Over Diny van der Heijden-Dirkx

In de jaren ’90 heeft Diny de astrologische opleiding gevolgd bij Ascella in ’s Hertogenbosch met als docent Gerda Roos. Al snel bleek de psychologische astrologie haar interesse te wekken en ervaarde ze de kennis over de astrologie als een zeer waardevolle bijdrage bij de zoektocht naar ‘Wie ben ‘ik’? En wat komen wij doen op deze aarde’?                                                  Nadat ze geslaagd was voor de opleiding heeft ze als gastdocent bij genoemde opleiding een steentje mogen bijdragen tot het moment dat deze opleiding opgeheven werd. Het uitdragen van astrologische kennis ging daarna verder door zelf cursussen te organiseren.                           Tegelijkertijd bleef het ook van groot belang om op allerlei manieren de astrologische kennis te verdiepen en verder uit te breiden. Dit deed ze voornamelijk door het bezoeken van veel astrologische lezingen en het volgen van diverse cursussen.                                                                     Ondanks alle voornoemde ervaringen blijft ze echter voornamelijk een enthousiaste hobbyist en leergierige leerling.

 

Zaterdag 17 mei 2025

Chakra’s en Astrologie: door Adrie van der Ven

De chakra’s vormen vanuit hun etherische werkzaamheid de essentie van onze psychologische en lichamelijke codering en zijn net als de horoscoop voor ieder weer uniek. Kennis van chakra’s geeft zicht op de levensprocessen naar essentie, gedrag en tevens naar creatieve of destructieve mogelijkheden en hun compenserende werking. Analoog aan hogere astrologische octaven gaat het chakra systeem over het vermogen tot transformatie en daarmee ook de aanzet tot verandering. De twee veelzijdige en diepgaande  disciplines astrologie en chakra’s, passen niet in een mentaal systeem; de interpretatie vraagt om een intuïtieve benadering. Astrologie en chakra’s vullen elkaar wonderwel aan en bevorderen diepgang en spiritualiteit. Het chakrasysteem biedt praktisch psychologische inzichten en verbindt iemand met het spirituele veld.

Over Adrie van der Ven

Adrie van der Ven is astroloog, aura reader en regressietherapeut van beroep. Hij leidde in het verleden de ‘’Academie voor astrologie, Chiron’’ en geeft nu nog losse cursussen. Hij gebruikt het chakra systeem zowel voor reading als voor therapeutische doeleinden. Hij is docent in natuurgeneeskunde en astrologie en geeft masterclasses in intuïtieve ontwikkeling, gebaseerd op het boek ’Dynamiek van de chakra’s’. Zijn boek ’Het helend vermogen van de dierenriem’ is  een synthese van natuurgeneeskunde en astrologie. Hij heeft een praktijk in Amsterdam west.

 www.inzicht-in-levenspotentie.nl   a3vdv@xs4all.nl  020-6830405.

 

Zaterdag 20 september 2025

N.t.b. 

 

 

Zaterdag 15 november 2025

N.t.b.