Programma 2021-2022

Zaterdag 11 september 2021   – Geschiedenis van de Astrologie

DoorJan Flies. Het webinar met een heel bizarre periode, nl. rond 2000 à 3000 voor Chr, met de bijzondere beschaving van de Sumeriërs, hun gevonden kleitabletten, een ontdekte oude horoscoop in klei/steen, moderne bevinden erover en hun invloed nu nog in onze maatschappij.

Vandaar gaat het  via het Oude Babylonië naar het Oude Egypte, de Griekse  en  Romeinse beschaving. Zo komen we via een Arabische omweg (Spanje) naar de vroege Middeleeuwen in West-Europa, de Middeleeuwen zelf met de invloed van sommige pausen en kerkleiders, de kalendercorrectie in 1582, de Verlichting (Aufklärung), Franse Revolutie, astrologen tijdens de 2de W.O. zo naar de moderne tijd  met o.a. de ontdekking van de generatieplaneten.

Astrologen5

Iets over de spreker

Reeds in mijn studententijd voor leerkracht basisonderwijs werd mijn aandacht getrokken door een degelijk astrologisch artikel in … een vrouwenblad! Mijn eerste astrologische ‘opleiding’ was in een achterzaaltje in een café in Antwerpen waar we – nog met behulp van logaritmen – een correcte horoscoop leerden berekenen. Daarna ben ik les gaan volgen. Horoscopen werden er nog met de hand uitgetekend. Later kwam de pc en werd alles een stuk eenvoudiger.

In 2001 ben ik in Lier begonnen met een soort astrologische school – Pars Fortunae – waar ik maandelijkse lezingen, lessen en congressen organiseerde. Dat duurde 9 jaar. Nu ben ik sinds 2009 voorzitter van het VAK (Vlaamse Astrologische Kerngroep) en hebben we nu ons 12-jarig bestaan – wegens corona – niet kunnen vieren. In 2019 hebben we ons 1ste congres met een groot succes georganiseerd. Op zondag 26 september 2021 organiseren we ons 2de congres via webinar. We hopen dat ons 3de congres in 2022 terug op een normale manier zal kunnen plaatsvinden.

Aanvang 13:30 via de Skypegroep “BAG WORKSHOPS”

Zaterdag 13 november 2021 – Kinderhorocopen

Door Luc Helderweirdt

Een kinderhoroscoop kan niet geduid worden zoals een radix voor een volwassene. Zo ook dienen de Zwarte Lichten geduid te worden in functie van het groeiproces van het kind. We besteden aandacht aan de gaven, talenten (Zwarte Maan – Zuidknoop – Beest), maar ook aan de conditioneringen die het kind kan ervaren (Priapus). Eveneens worden de Noordknoop – Draak – Zwarte Zon en Diamant geduid in functie van de ontwikkeling van het kind.

Veel ouders zijn niet op de hoogte van de gaven van hun kind en zijn zich ook niet bewust van de conditioneringen waarmee zij hun kind beperken of afremmen. Op de hoogte zijn van deze gegevens draagt enorm bij tot een goede begeleiding.

Aanvang 13:30 via de Skypegroep “BAG WORKSHOPS”

Zaterdag 8 januari 2022 – Westerse Maanhuizen – De Manzils

Door Oscar Hofman

In deze workshop zal een onderwerp aan de orde komen dat in de Westerse astrologie verloren leek: de “Arabische” (Westerse) Maanhuizen. De Maanhuizen zijn sterk verbonden met de zichtbare vaste sterren en de constellaties, maar ze hebben hun eigen speciale karakter. Op basis van de Maanhuizen kan in de radix het mythische kernverhaal worden bepaald, wat vaak duidelijk in een leven is terug te zien. De Maanhuizen kunnen echter ook  heel goed als voorspellingsinstrument worden ingezet.

Aanvang 13:30 via de “Skypegroep BAG Workshops”

Zaterdag 12 maart –  De dwads in de horoscoop

Door Zus Luyckx

Zus heeft de voorbije jaren Nederland en in mindere mate Vlaanderen rond gereisd om te spreken over de Dwads. In die lezingen is zij nooit verder gekomen dan uit te leggen wat een Dwad is, hoe je een Dwad opbouwt en hoe je een Dwad interpreteert.
Deze werkwijze is te vinden in haar  boek. De Dwads: ZO hard als Staal, zo concreet als Stenen.
Er is namelijk een grote stap te zetten tussen het interpreteren van een Dwad  en het toepassen ervan in de interpretatie van een radix.

In deze lezing wil Zus proberen om die stap te zetten. Zij wil graag haar bezieling overbrengen om de lezer uit te nodigen in haar speeltuin met toverbollen. Haar Zon staat in de Dwad Tweelingen/Waterman/Vissen

Spelen = Tweelingen

Bezieling = Vissen

Al naar gelang de Corona-situatie op locatie in Ons Trefpunt OF via Skype, nader bericht volgt nog, aanvang 13:30.

Zaterdag 21 Mei De Elementen in de Chinese Traditie

Door Susanne van ‘t Hoff

Qi is het basisfundament in de Chinese geneeskunde. Alles in het universum bestaat uit Qi,  alle fenomenen in ons universum mens, dier en planten zijn differentiaties van deze Qi. Uit deze filosofie bestaan er verschillende raamwerken van waaruit je kunt werken.

De Wu Xing [de vijf bewegingen van qi ]  is  er daar een van. Elk element heeft zijn individuele eigenschappen en  staat in verbinding met de andere elementen. Deze onderlinge afhankelijkheid maakt een holistische visie mogelijk, Elk element heeft een orgaan met de bijbehorende emotionele, mentale, spirituele en fysieke aspecten.

Maar ook hoort er en meridiaan, een klank, een geur,een  planeet, een smaak en een kleur bij. Zo is er een compleet raamwerk ontwikkelt waarin alles zij plaats heeft en wij instaat zijn om vanuit deze filosofie holistisch te kijken naar de mens als geheel in relatie tot al het andere.

Op locatie in Ons Trefpunt in Rosmalen, aanvang 13:30.