Programma 2017 – 2018

13  Januari  2018 Workshop Maya-astrologie door Coco Rookmaker

Maya-astrologie is bij uitstek geschikt om de dynamiek tussen mensen mee te beschrijven. Waarom voel je met de één meteen een klik en verloopt het contact met de ander stroever? Met behulp van de Maya-astrologie is dat eenvoudig te duiden, waardoor het makkelijker wordt om ermee om te gaan.

De maya-astrologie laat zien welke krachten en kwaliteiten er in én buiten ons leven, en hoe die zich tot elkaar verhouden. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld een gids, een maatje, een uitdaging en een onbewuste helper. Dat zijn aspecten van jezelf, die je óók in de buitenwereld tegenkomt, in de vorm van andere mensen. Zo kan je zoon bijvoorbeeld je uitdaging zijn, en je man je onbewuste helper. Kennis daarvan helpt in het dagelijks leven, bij het accepteren van elkaar en het openstaan voor wat de ander te bieden heeft.

MAYÀ ASTROLOGIE 1

Tegelijkertijd geeft de Maya-astrologie ook uitstekende handvatten voor het bepalen van talenten, levensthema’s en de levensbestemming. Deze workshop gaat van start met een uitleg over de Tzolkin (de galactische kalender van de Maya’s, genoemd naar de Galaxis, de Melkweg). Daarna volgt de duiding van de vier verschillende kleuren (rood, wit, blauw en geel), de twintig zonnezegels (vergelijkbaar met de dierenriemtekens) en de tonen (stappen in het creatieproces). Uiteraard komt ook het berekenen van de zogenaamde ‘Galactische Signatuur’ aan bod.

Locatie: Ons Trefpunt, St-Jozefstraat 1,Rosmalen (Maliskamp), aanvang 14:00.

Vrijdag 9 Februari 2018

Werkbijeenkomst over de Maya-astrologie, toegang 2,50 Euro voor leden, 15 Euro voor niet-leden, aanvang 10:30, locatie wordt nog bekend gemaakt, aanmelding verplicht.

Zaterdag 10 maart 2018   Workshop over de elementen door Ben Roovers.

Geest, ziel en stof: een Platoonse benadering van elementen in de horoscoop.

Elementen vormen een fundament in de horoscoopduiding. Moderne astrologen vertalen deze vaak in Jung’s vier bewustzijnstypen (zintuiglijk waarnemen, voelen, denken en intuitief waarnemen). Klassiek geschoolde astrologen gebruiken het Aristoteliaanse model waarin de kwaliteiten heet/koud en droog/vochtig centraal staan. Plato’s ideeen over elementen worden niet breed toegepast in de astrologie. Dit heeft misschien te maken met het feit dat zijn werk op onderdelen wat ontoegankelijker is (denk aan de wiskunde van de platonische vlakken). In deze lezing laat ik zien dat Plato’s benadering van de elementen een toegevoegde waarde kan hebben voor de horoscoopduiding. Plato’s model laat zien hoe geest, ziel en stof via de elementen in ons werken. In deze presentatie wordt dit model toegelicht en geillustreerd aan de hand van voorbeeldhoroscopen.

Aanvang 14:15.

Voorafgaand aan de workshop wordt de ALV gehouden alleen voor leden, aanvang 12:30.

ELEMENTEN

Zaterdag 12 Mei 2018 Workshop  Werken met solaar en lunaar door George van Zanten.

Solaren en lunaren kunnen voor meer gebruikt worden dan puur voor het bepalen  van de tijdstip van een gebeurtenis. Door solaren “uit te wisselen” tussen horoscopen en lunaren af te leiden , kan een intrigerend web van verbindingen zichtbaar worden gemaakt tussen individuen. Het laat onder meer zien dat veel meer voorbepaald is dan we over het algemeen aan nemen, vooral ook op het gebied van liefde  en relaties.

Aanvang 14:00, in Ons Trefpunt, St Jozefstraat 1, Rosmalen (Maliskamp).

LIEFDESPAAR

 Zaterdag 8 September 2018  Workshop Enneagram door Ria Kastelijns-Potma

In deze workshop zullen de basistechnieken van het enneagram worden uitgelegd en zul  je ook je eigen enneagram-type leren kennen.  Op basis van dat type kun je veel zeggen over je drijfveren, krachtige kanten en valkuilen wat leidt tot een beter begrip van jezelf en van anderen.

ENNEAGRAM

 

Aanvang: 14:00 in Ons Trefpunt, St Jozefsstraat 1, Rosmalen (Maliskamp).

Zaterdag 10 November 2018 Workshop De  Astrologische Levensklok door Wilma Termull

Aanvang 14:00 in Ons Trefpunt, St Jozefstraat 1, Rosmalen (Maliskamp).

 

Astronomische-klok-praag

 

Zaterdag  12 Januari  2019 Workshop astrologische familieverbanden  door Oscar Hofman.

In de horoscoop is helder af te lezen hoe het was in het gezin waar iemand in op is gegroeid.  Ook kun je de relaties met de vader, de moeder en de zussen en  broers er in vinden.  Daarbij gaat het zowel om de huisheren als om de algemene significatoren, die wel op speciale manier geduid moeten worden geduid.  In deze workshop zullen we ook kijken naar  overeenkomsten en verschillen tussen de horoscopen van de leden van diverse beroemde families.

Aaanvang 14:00 in Ons Trefpunt, St Jozefstraat 1, Rosmalen (Maliskamp).

ROTHSCHILD 1

 Zaterdag 9 Maart 2019 Workshop  Vedische Grondbegrippen en astrologie door Jan-Willem van Doorn

Heel wat begrippen uit de vedische filosofie en wetenschappen zijn in de Westerse astrologie terecht gekomen, bijvoorbeeld karma en wedergeboorte. Maar deze begrippen worden vaak niet gebruikt in hun oorspronkelijke betekenis en ook buiten de context van de vedische traditie. In deze workshop zal aan de orde komen wat de oorspronkelijke betekenis van deze zo populaire begrippen  nu eigenlijk is hoe ze in de authentieke context worden  gehanteerd.

Aanvang 14:00 in Ons Trefpunt, Sint-Jozefstraat 1 Rosmalen (Maliskamp).

Zaterdag 11 mei 2019   Workshop “Horoscopen van tweelingen” door Fokkelien von Meyenfeldt

Het vergelijken van horoscopen van tweelingen blijft astrologisch gezien fascinerend, omdat het heel duidelijk laat zien welke factoren essentieel zijn in een horoscoop. De spreker doet al jaren intensief onderzoek op dit gebied en zal in deze workshop nieuwe resultaten presenteren.

.KASCYNSKI BROERS

Aanvang 14:00 in Ons Trefpunt, Sint-Jozefstraat 1, Rosmalen (Maliskamp).